سرود | ریسه می بندن تو بهشت

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

ریسه می بندن تو بهشت


رو نردبون آسمون


.


امشب جراغونی میشه


براش تموم آسمون


.


نوبت عاشقی فرشته هاست


یه نفس دارن براش کل می کشن


.


دریا موجاشو نوازش می کنه


آسمون ستاره هاش کل می کشن


.


همه دنیا بوی مشک ناب می گیره


آسمونیا نوای شاد می خونن


.


به پر قنداقش دخیل می بندن


دور گهواره و ان یکاد میخونن


.


یابن یاسین ، یابن طاها


ای اجابتِ تموم دعاها


.


گل نرگس ، گل نرگس


ای امید فاطمه


.


هوا ترانه خون شده


صدای نی لبک میاد


 


یه آرزو کن تو دلت


برات یه قاصدک میاد


.


آسمون دوباره آفتابی شده


مثلِ روز اولش آبی شده


.


جبرئیل عرش و چراغون می کنه


شب و تاریکی رو بیرون می کنه


.


همه ی فرشته ها خضاب می بندن


راهو روی هر چی اضطراب می بندن


.


به قدوم قدمای عشق دنیا رو


به قدم قدم دارن شراب می بندن


.


یابن یاسین ، یابن طاها


ای اجابتِ تموم دعاها


.


گل نرگس ، گل نرگس


ای امید فاطمه


.
مطالب مرتبط