نور صورتش مثل نور مهتابه

تو آغوش اربابه آروم میخوابه

دنیا پای دیدن آقا بی تابه

سلام نور عبادتت سلام کوه شهامت

سلام حضرت سجاد راه سعادت

مطالب مرتبط

نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش