پر زند مرغ دلم همواره سوی جمکران

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

پر زند مرغ دلم همواره سوی جمکران 

ذکر لبهایم شده الغوث یا صاحب الزمان 

آفتاب عشق تا کی پشت ابر غیبتی 

از پس این ابر بیرون آی رخ بنما عیان

ای قیام تو امید آخر مضتعفان

ای وجودت مظهر خشم خدا بر ظالمان 

طاقت ما طاق شد رحمی نما بر حال ما 

در فراغت میچکد بارها ز ابر دیدگانمطالب مرتبط

بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش