من از همه خسته ام به غیر از تو

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

من از همه خسته ام به غیر از تو

 

بس که تو هر شرایط خوبی

 

.

 

خوبی ندیدی ازم اما باز

 

سنگ منو به سینه می کوبی

 

.

 

تو اوج بی کسی دیدم کنارمی

 

من بی قرارتم تو بی قرارمی

 

.

 

تبعید نکن منو از زیر چادرت

 

وقتی فقط خودت دار و ندارمی

 

.

 

دست خودم نیست بهت اسیرم

 

تو هم بگو برو من از پیشت نمیرم

 

.

 

وقتی شنیدم چه حالی داری

 

منم دلم می خواد مریض بشم می میرم

 

.

 

مادر مادر مادر مادر مادر

 

.

 

مادرا تو مصیبت و دردن

 

به عشق خونواده می خندن

 

.

 

با دستی که شکسته پا میشن

 

بازم واسه غذا درست کردن

 

.

 

مادر تو بسترم باشه یه مادره

 

بی مادرا اصن ساعت نمی گذره

 

.

 

مادر تو قبرشم باز فکر بچه هاست

 

از فکر بچه هاش خوابش نمی بره

 

.

 

مادر ماها دلش شکسته

 

تو انتظار مردن خودش نشسته

 

.

 

سکوت محضه حتی یه لحظه

 

حرفی نمی زنه فقط چشاشو بسته

 

.

 

مادر مادر مادر مادر مادرمطالب مرتبط