نور دلای کربلایی اشکه

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

نور دلای کربلایی اشکه

 

برای ما راه رهایی اشکه

 

اگه دلت گرفته از غم گاهی

 

درمون این درده جدایی اشکه

 

گریه کن پای روضه های شاه کربلا

 

گریه کن پا به پای صاحب الزمان بیا

 

گریه کن گریه تسکینه

 

گریه کن وقتی گریه راه استجابته

 

گریه کن گریه واسه عاشقا زیارته

 

گریه کن گریه شیرینه

 

من گریه کنه روضه هاتم

 

من سینه زنه کربلاتممطالب مرتبط