هر روز غصه های دلم بیشتر شود

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

هر روز غصه های دلم بیشتر شود 

شب بی مثال یار چه غمگین سحر شود

یا رب روا مدار که این طفل نا بلد 

دور از امام خویش چنین در به در شود 

نگذار مثل این همه ایام طی شده 

این چند سال آخر عمرم هدر شود 

تکرار بی حیایی من شد دلیل اگر 

روی لبم دعای فرج بی اثر شود 

وای از دل شکسته مهدی فاطمه 

وقتی که از معاصی ما با خبر شود 

جان ها فدای آن نفسی که امام عصر 

گریان برای روضه ی دیوار و در شود 
مطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش