من با دم تیغم شهادت آفریدم

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

من با دم تیغم شهادت آفریدم

 

در فتح خیبر قلب مرحب را دریدم

 

چون کوه بنشستم بروی سینۀ عَمر

 

مردانه آن خصم خدا را سر بریدم

 

یکروز در جنگ اُحد خوردم نود زخم

 

دریای لشگر را به خاک و خون کشیدم

 

یک لحظه زانویم نلرزید و به گوشم

 

خود لافتی الاّ علی از حق شنیدم

 

یکدم نیاوردم ز محنت خم به ابرو

 

یکعمر در کام بلاها آرمیدممطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش