دلم غصه داره

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

دلم غصه داره 

شبم تار تار 

چرا کار غسلت عزیز دلم 

تمومی نداره عزیز دلم 

چشات نیمه بازه 

شب غم درازه 

میاد از تن تو عزیز دلم 

هنوز خون تازه عزیز دلم 

بیچاره حیدر 

دست رو کدوم زخم تنت 

بزاره حیدر 

باید که از چاه 

چند تا آب بیاره حیدر 

بیچاره حیدرمطالب مرتبط

بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش