قدری که داشت قدر مسلم زیاد بود

حاج حسن خلج

بیشتر

قدری که داشت قدر مسلّم زیاد بود
 خون دلی که خورد کمش هم زیاد بود
 او نور خلقت است که در نور خلقتش
 زاویّه‌های روشن مبهم زیاد بود
 زهرا اگر نبود بهشتی نداشتیم
 مهرش اگر نبود جهنّم زیاد بود
 در خانه‌اش تمام کنیزان مقدّسند
 جایی که مثل حضرت مریم زیاد بود
 تارِ گلیم کهنه‌ی انفاق کرده اش
 هرچند در نگاه گدا کم؛ زیاد بودمطالب مرتبط