آرزوی نهان به زیر گلم

حاج حسن خلج

بیشتر

آرزوی نهان به زیر گلم

پاره شد از دم تو بند دلم 

نفس در شماره افتاده 

بس که از روی زخمی ات خجلم

آرزوی نهان به زیر گلم

پاره شد از دم تو بند دلم 

نفس در شماره افتاده 

بس که از روی زخمی ات خجلم 

میبینم تا دیده را میبندم 

پشت در ماندی تو با دلبندم 

من هم با چشم گریان در بندم 

شرمندم شرمندممطالب مرتبط

چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش