چقدر تلخه بفهمی راهو کج رفتی

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

چقدر تلخه بفهمی راهو کج رفتی

چه دلگیره بدونی آخر خطی 

تو این تنهایی و ویرونی حالت 

دلت میگه حسین میگرده دنبالت 

من اگه تو رو نداشتم با دلم چیکار میکردم 

آه اگه نبودی آقا سمت کی فرار میکردم 

حسین 

تحمل ندارم نگاتو بگیری 

امیری حسین و نعم الامیری 
مطالب مرتبط