شهید کربلا حسین

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

شهید کربلا حسین

یوم علی صدر النبی

یوم علی وجه الثری 

افتاده پیکرت حسین 

رو خاک داغ کربلا 

حسین حسین 

حسین حسین

 شهید کربلا حسین

به خاطر خدا حسین 

به خیمه ها بیا حسین 

خون گریه میکنن برات 

نیزه شکسته ها حسین 
مطالب مرتبط