خاک پای زائراتم

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

خاک پای زائراتم

هرشب جمعه به یاد کربلاتم

بدترین نوکراتم 

هر شب جمعه به یاد کربلاتم

بازم از راه دور سلام داد از دوری مدام

کی میشه بازم بیام ای آقام

ای تنها عشق زندگیم

رویای همیشگی 

دوست دارم از قدیم ای آقا

یا امام حسین رو سیاهی مو نگاه نکن

باهم اومدیم سوا نکن

دست خالی مو رها نکن

یا امام حسین رو سیاهی مو نگاه نکن

باهم اومدیم سوا نکن

دست خالی مو رها نکن رها نکن 

یا امام حسین رو سیاهی مو نگاه نکن

باهم اومدیم سوا نکن

دست خالی مو رها نکن رها نکن
مطالب مرتبط

حرمت خواهش چشمای منه
حرمت خواهش چشمای منه

سه شنبه, 27 خرداد 1399

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش