با نگاهت میشم آروم

مهدی اکبری

بیشتر

با نگاهت میشم آروم 

وقتی که خستم آقا دلم پر از غمه

با نگاهت میشم آروم 

وقتی که گوشه ی روضه تو پناهمه

با نگاهت میشم آروم 

دوست دارم 

تو پناه منو نفس قلب خستمی

تو آقا جون 

کس بی کسی های دل زار و شکستمی

جز تو آقا 

به کی درد دلام بگم 

جز تو کی محرمه 

کی غیر از تو 

روی زخمای درد و غم بیچاره مرحمه 

آقام آقام 

آقام آقام 
مطالب مرتبط

چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش