جوهر میشد اگر که دریا

امیر کرمانشاهی

بیشتر

جوهر میشد اگر که دریا

کاغذ میشد همه درختا

حتی از عرش قلم میومد

 

بازم میموندن برای وصف 

شان و جلال حضرت زهرا

 

چه کوثری آیه عشق پیغمبری

چه سروری ای که آیینه حیدری

چه دختری چه همسری چه مادری


من خدا رو دارم میبینم 

زیر نور قشنگ مهتاب 

من بهشت دارم میبینم 

زیر پای مادر ارباب 


ای مادر ارباب ای مادر ارباب 

منو دریابمطالب مرتبط