ای بانوی مهر و آب لبیک

عبدالرضا هلالی

بیشتر

ای بانوی مهر و آب لبیک

احیاگر آفتاب لبیک 

ما مرتکب جرم و خطاییم 

ستار هر ارتکاب لبیک 

هر گاه شود نام تو عرضه 

از ما برسد جواب لبیک

ای آنکه به زمزه حقیقت 

با تو برود سراب لبیک

یا آنکه لباس واقعیت 

تن پوش کنی به خواب لبیک

قران همه از خط تو باشد 

ای کاتبه ی کتاب لبیک 

ما خسر ندیدیم و نبینیم 

ای سود علی الحساب لبیک 
مطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401