ای شناسنامه خلقت

امیر کرمانشاهی

بیشتر

عبدالرضا هلالی

بیشتر

ای شناسنامه خلقت ای شناسنامه دنیا

ثبته روی سه جلد دل حیدر بابا مادر زهرا

ای نور نیرین ای ماه مشرقین

ای دستمو بگیر مادر حسین

به به به خدا چه کوثری داره

به به به نبی چه دختری داره

به به به علی چه همسری داره

به به به حسین چه مادری داره

برکت نسل پیغمبر دشمن تو میشه ابتر

بهترین هدیه قرآن انا اعطیناک الکوثر

ای سوگند علی ای لبخند علی

ای نام تو روی سربند علی

به به به سیاهیا سر شد

به به به زمین صاحب کوثر شد

به به به علی ساقی کوثر شد

به به به دوباره روز مادر شد

 

mohjat.netمطالب مرتبط