من به قربان وجودت

امیر کرمانشاهی

بیشتر

عبدالرضا هلالی

بیشتر

من به قربان وجودت

که وجودم ز وجودت 

به وجود آمده است

دوره گرد و قلندرم 

خاک نعلین حیدرم

شاه مردان علی علی علی 

شیر یزدان علی علی علیمطالب مرتبط

بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
من بدون تو
من بدون تو

یک شنبه, 03 مرداد 1400

پخش