ای دل کلید جنت در اختیار زهراست (مهدی شوقی اردبیلی)

سایر ذاکرین

بیشتر

ای دل کلید جنت در اختیار زهراست
 گنجینه محبت در اختیار زهراست

کارش به خَلق یاریست، فیضش چو چشمه جاریست
 باران و ابرِ رحمت ، در اختیار زهراست

او را علیست همسر، مولای اهلِ باور
 سرمایه ولایت در اختیار زهراست

تکبیر یار گفته، لبیک‌ها شنفته
 حقّا حریمِ حرمت، در اختیار زهراست

ایران خدا مدار است، آگاه و حق شعار است
 این مُلک بااصالت در اختیار زهراست

از محشرم چه بیم است، مولای ما کریم است
 پرونده شفاعت در اختیار زهراست

دلداده حقیرم، آماده ام بمیرم
 این جان بی‌لیاقت در اختیار زهراست

 مطالب مرتبط