یه دختری که همه عمرش غریب بود از ابتدا | زمینه

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

یه دختری که همه عمرش غریب بود از ابتدا – مداحی شهادت حضرت زینب – محمدرضا طاهری

یه خونه بود و یه مادر بود شروع شد این ماجرا

چهارساله بود که مادرش پر پر زد

غربت از اون روز خونشون رو در زد

تشیع جنازه دیده خانوم ای داد

روی مزار مادر اون شب افتاد

زینب زینب مثل کوهی محکم

زینب زینب عجینه با توغم


 


روضه شهادت امام صادق (ع) از محمدرضا طاهری


عزاداری شهادت حضرت زینب(س)
مطالب مرتبط