زمینه | آخرین شب خواهره

حسین سیب سرخی

بیشتر

آخرین شب خواهره

کاشکی امشبم بگذره

زنده میشه پیش چشام

روز و شب همین منظره


یادمه

تب داغ صحرا و

لب خشکه دریا و

یه امام تنها و

منو کربلا


یادمه

یه غروب دلگیر و

یه صدای تکبیر و

تو و تیر و شمشیر و

منو کربلا


چه کربلایی براما غیر غم نداشت

چه کربلایی داغ تو رو دلم گذاشت


گریه کنه روز و شبه

جون من دیگه بر لبه

روضه های تو همدمه

لحظه لحظه های زینبه


یادمه

یه صدای محزون و

آسمون گریون و

نفس پر از خون و

منو کربلا


یادمه

وقتی خنجر افتاد و

یه طرف سر افتاد و

با تو مادر افتاد و

منو کربلا


چه کربلایی دلمو غم گرفت داداش

چه کربلایی تو رو ازم گرفت داداش


زندگی برام شد عذاب

لحظه هام پر از اضطراب

تو میون تشت طلا

خواهرت تو بزم شراب


یادمه

کوچه ها و بازارو

خواهرت گرفتارو

منو طعم اعیارو

تو و نیزه ها

یادمه

همه درد و غم ها رو

طعنه ها و دشنام رو

منو مردم شام و

تو و نیزه ها


چه نیزه هایی تنتو پاره پاره کرد

چه نیزه هایی خواهرتو بیچاره کرد
مطالب مرتبط

 دوباره به داد قلب من رسیده حسین
دوباره به داد قلب من رسیده حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
گل نرگس جوونه زد
گل نرگس جوونه زد

یک شنبه, 01 فروردین 1400

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش