سر همه اسرار رسید

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

سر همه اسرار رسید

دستای یار به یار رسید 

قنداقشو بوسید حسین

 اومدو حق به حقدار رسید 

ماه توی آغوش شاه 

توی قلب آل الله 

به عالم میتابه 

روش دو تا تیغ ابروش 

دو تا دست و بازوش 

امید اربابه 

مست و خرابم یا اباالفضل

بده جوابم یا اباالفضل

ای می نابم یا اباالفضل

بده جوابم یا اباالفضل

قلبم فراته تا ابد مبتلاته 

اسمت براته حرم کربلاته 

جانم اباالفضل جانانم اباالفضل 

دینم اباالفضل ایمانم اباالفضلمطالب مرتبط