سرود | از باب الجواد تا باب المراد

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

از باب الجواد تا باب المراد

پر بگیر با انبیا

از صحن پدر تا صحن پسر

راهی نیست با دل بیا

بیا کاظمین و پرت رو رها کن

بیا با وجودت آقات رو صدا کن

برای ظهور امام زمانت دعا کن
مطالب مرتبط