اونی که میگیره از همه نشونه تو منم

اونی که میگیره از همه نشونه تو منم

اونی که یه عمره نوکر تو خونه تو منم

اونی که یه عمره نوکر تو خونه تو منم 

صاف و ساده میگم دیوونه ی تو منم

صاف و ساده میگم دیوونه ی تو منم 

سلام ای جان جهان 

سلام ای جهان جان 

سلام زندگی من 

سلام صاحب الزمان 

اهلا اهلا یا خاتم الحجج

کاش عیدیمون امسال باشه فرج 

اهلا اهلا یا خاتم الحجج

کاش عیدیمون امسال باشه فرج 

اونی که میشه وا با نگاش همه گره ها تویی

اونی که میشه وا با نگاش همه گره ها تویی

اون که دلگرمیمون شده همه جا تو 

اون که دلگرمیمون شده همه جا تو 

سلام لنگر زمین 

سلام شاه آسمون

سلام لنگر زمین 

سلام شاه آسمون 

سلام مرتضی نسب

سلام فاطمی نشونمطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش