هم قرار دل بی قرارا آمد

محمد فصولی

بیشتر

هم قرار دل بی قرارا آمد

هم بهار بهارا به دنیا اومد 

هم برای لب تشنه دریا اومد 

بگید ماشاء الله 

هم قرار دل بی قرارا آمد

هم بهار بهارا به دنیا اومد 

هم برای لب تشنه دریا اومد 

بگید ماشاء الله 

همه ی شهر چراغونی شد 

توی آسمونا مهمونی شد 

به صفای قدنش کف بزنید 

که خدا گرم غزل خونی شد 

یابن طاها و المحکمات 

یابن یاسین و ذاریات 

یابن طور و العادیات 

یا مهدی یا مهدی 

الغوث الغوث الغوث 

الدرکنی الدرکنی الدرکنی 

الساعه الساعه الساعه 

العجل العجل العجل

یا مولای صاحب الزمان
مطالب مرتبط

گلبی گلبی گلبی
گلبی گلبی گلبی

سه شنبه, 10 تیر 1399

پخش
سایه تو روی سرمه محمد فصولی
سایه تو روی سرمه محمد فصولی

سه شنبه, 18 تیر 1398

پخش