شاخه ی طوبی باز ثمر آورده

جبرییل از آسمون قمر آورده 

شاخه ی طوبی باز ثمر آورده

جبرییل از آسمون قمر آورده 

همه با شادی کل بکشید امشب 

عاشقا حضرت نرگس پسر آورده

شاخه ی طوبی باز ثمر آورده

جبرییل از آسمون قمر آورده 

شاخه ی طوبی باز ثمر آورده

جبرییل از آسمون قمر آورده 

همه با شادی کل بکشید امشب 

عاشقا حضرت نرگس پسر آورده 

به که این پسر چه زیبا قمریه 

هزار ما شاء الله 

آروم جون امام عسکریه 

هزار ما شاء الله 

سیزده معصوم خلاصه شدن تو چشماش 

هزار ما شاء اللهمطالب مرتبط

مدیون إلک (حسین خیرالدین)
مدیون إلک (حسین خیرالدین)

پنج شنبه, 19 مرداد 1402

پخش
بابا رضا (روح الله رحیمیان)
بابا رضا (روح الله رحیمیان)

پنج شنبه, 28 اردیبهشت 1402

پخش
آستان حُسن محمد علی کریمخانی
آستان حُسن محمد علی کریمخانی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش