ای غائب از نظرها کی میشود بیائی

برقع زرخ بگیری صورت به ما گشایی

هم دست تو ببوسیم هم دور تو بگریدم

هم رو نما ستانی هم رو به ما نمایی

آیا به کوه رضوی آیا به طور سینا

آیا به بیت الاقصی آیا به ذی طوایی

در مکه یا مدینه یا در نجف مقیمی

در شهر کاظمینی یا سر من رآیی

در کعبه در طوافی یا زائر بقیعی

در مشهد مقدس یا دشت کربلایی

جانم شود فدایت تا بشنوم ندایت

دایم زنم صدایت یابن الحسن کجایی

تنها مسیح عالم تنها نجات آدم

تنها وصی خاتم تنها امید مایی

ای انس و جان سپاهت محتاج یک نگاهت

چشم همه به راهت شاید زدر درآیی

هم پرچم حسینی بر دوش خود بگیری

هم قبر مادرت را بر شیعیان نمایی

در قلب ما حبیبی بر زخم ما طبیبی

بر جان ما قراری بر درد ما دوایی

باشد شعار «میثم» ای شهریار عالم

کی میشود بیایی کی میشود بیایی

 مطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش