تا وقت است عاشق شب زنده دار باش

می ارزد این معاشقه چشم انتظار باش

فرصت کم است عمر خودت را هدر نده 

هر صبح و ظهر و شام به دنبال یار باش 

فرصت کم است عمر خودت را هدر نده 

هر صبح و ظهر و شام به دنبال یار باش 
مطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش