ما غرق نواییم الهی به خدیجه

محتاج عطاییم الهی به خدیجه

یک سوم مهمانی خوبت سپری شد 

اما هنوز ما غرق خطاییم الهی به خدیجه 

با رو سیهی باز به درگاه تو آییم 

تا تو بنمایی الهی به خدیجه 

اذنی بده تا باز سوی مرقد سلطان 

با گریه بیاییم الهی به خدیجهمطالب مرتبط

بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش