مرغ دل من که میل گندم دارد
 پرواز میان مشهد و قم دارد
 مائیم کبوتران بین الحرمین
 یک کشور از این دو جا تنعّم دارد
 تا دل کرم فاطمه را می بیند
 خاک قدم فاطمه را می بیند
 هر کس که به شهر قم مشرّف گردد
 این جا حرم فاطمه را می بیندمطالب مرتبط

مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش
چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش