صدا آری صدا جان جهان را زیر و رو می کرد

پیمبر در همه عمر آن صدا را جستجو می کرد

.

نفس های خودش بود آن صدای با طمأنینه

صدایی که شب معراج با او گفتگو می کرد

.

نمی دانم چرا اما پیمبر بعد معراجش

عبای مرتضی را بیشتر از پیش بو می کرد

.

خدا آن شب سخن می گفت با صوت یداللهی

خدا پیش محمد دست خود را داشت رو می کرد

.

خدا مشغول خلقت بود دنیا را همان موقع

علی در مسجد حنانه کفشش را رفو می کرد

.

نفهمیدیم مولا را … نفهمیدیم بعد از جنگ

علی شمشیر را با اشک هایش شست و شو می کرد

.

اگر او یازده تن را به جای خود نمی آورد

چگونه با نبود او زمین یک عمر خو می کرد

 مطالب مرتبط

جامه دران
جامه دران

سه شنبه, 29 مرداد 1398

پخش
در آسمان ملائکه ی خوش ذوق
در آسمان ملائکه ی خوش ذوق

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش