راه بود و راه بود و راه بود

حاج حسن خلج

بیشتر

راه بود و راه بود و راه بود
 کاروان همراه ثارالله بود
 کاروان نه قبله گاه عالمین
 مرد یا زن جمله عشاق الحسین
 پاسدار قافله عباس ماست
 روی دوشش پرچم یا مجتبی ست
 اینکه چون خورشید روی مرکب است
 حضرت زهرای ثانی زینب است
 زینب است این اقتدارش بارز است
 عقل از درک عقیله عاجز است
 پرده های محملش نور جلیست
 یارب این دخت علی یا که علیست؟
 هم علی و هم حسین و هم حسن
 تکیه میکردند بر این شیر زن
 سالها مستور مانده آیه اش
 چشم همسایه ندیده سایه اش
 قامتش دور از نگاه شوم بود
 آفتاب از دیدنش محروم بود
 قاسم و اکبر به دور محملش
 با ابوفاضل نمی لرزد دلش
 بار بگشایید اینجا کربلاست
 لحظه موعود زینب با خداست
 بارالها خسته ام جان بر لبم
 زینبم من زینبم من زینبم
 نیست جز شهد بلا در باده ام
 بر همان عهد ازل اماده ام
 این سر و این چادر و این معجرم
 این دو دستم این رخم این پیکرم
 تو اگر خواهی بیابان میروم
 پا برهنه بر معیلان میروم
 راضیم آواره گردم از حرم
 آتش خیمه بیوفتد بر سرم
 هرچه میگویی به چشم ای نور عین
 هرچه اما جز جدایی از حسین
 میشود آیا خوش اقبالم کنی
 جای او راهی گودالم کنی
 میشود خنجر ببرد گردنم
 زیر سم اسبها باشد تنم
 خوب میدانم که غارت میشوم
 در شلوغی هتک حرمت میشوم
 از غریبه فحش و توهین میخورم
 از سنان سیلی سنگین میخورم
 آنچه میترسم میاید بر سرم
 دست نامحرم میوفتد معجرم
 من که یک دفعه نرفتم در گذر
 میشوم با شمر و خولی همسفرمطالب مرتبط

حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش