چقدر دغدغه داری وصال سر برسد

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

چقدر دغدغه داری وصال سر برسد
 دوباره یار سفر کرده از سفر برسد

چقدر دغدغه داری که رو سفید شوی
 به حد وسع برای فرج مفید شوی

چقدر بهر دفاعش قلم به دست شدی
 چه روزها که فقط منفعت پرست شدی

چقدر محضر او دیدهی تر آوردی
 ادای منتظران را فقط درآوردی

بیا به کار بیاییم انحطاط بس است
 عمل کنیم که بازی با لغات بس است

بیا که مونس شبهای خلوتش باشیم
 به جای ننگ شدن باز زینتش باشیم

بیا که جز درش ز هر دری جدا باشیم
 کنار او همه راهی کربلا باشیم

خدا کند که بسوزیم آه گریه کنیم
 بخواند او همه تا قتلگاه گریه کنیم

بخواند از بدنی که به بوریا مانده
 که داغ او به دل اهل روستا مانده

 مطالب مرتبط

بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش