السلام علیک یا امین الله فی ارضه 

به خدا یه گوشه نگات به همه دنیا می ارزه

لا به لای مسافرا بین خادما یا مجاورا 

میکشی دست لطفتو به روی سر همه زائرا

جانان صاحب ایران شاه خراسان حضرت سلطان

جانم جانم رضا جان جانم رضا جان جانم رضا جانمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش