به خون شهیدا که ما مرد رزمیم

بگو تا بدونن نه سازش نه تسلیم

مثل همیشه باز می گیم مرگ بر آمریکا

زیر بار زور نمی ریم مرگ بر آمریکا

ما حقمونو می گیریم مرگ بر آمریکا

آخرین بت شکن، العجل یابن زهرا

حجت بن الحسن، العجل یابن زهرا

مطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش