نوحه یعنی شیون زنجیر عزادار

نوحه یعنی زمزمه مردم بازار

 

به پرچم و بیرق علی الدوام درود ما سلام ما

به نوحه خوانان غریبه محله ها سلام ما

 

آه یا حسین مظلوم یا حسین مظلوم 

 

نوحه یعنی آه عطش در دل صحرا

نوحه یعنی تشنگی کودک دریا 

 

حسین مظلوم از دل حرم رسیده با گل رباب 

کشیده منت از حرامیان  به خاطر دو قطره آب

 

آه یا حسین مظلوم یا حسین مظلوم 

 

اهل خیمه منتظر بارش باران 

رنگ ندارد صورت شش ماهه به قرآن 

 

خیام ثارالله در اضطراب نگاهشان به سوی او 

سه شعبه می اید به نیت گلوی او 

 

نوحه یعنی شیون زنجیر عزادار

نوحه یعنی زمزمه مردم بازار

 

به پرچم و بیرق علی الدوام درود ما سلام ما

به نوحه خوانان غریبه محله ها سلام ما

 

آه یا حسین مظلوم یا حسین مظلوم مطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش