جوانانِ بنی هاشم بیایید؛ علی را بر درِ خیمه رسانید 

خدا داند که من طاقت ندارم؛ تماشای رخ اکبر نمایم

 مطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش