نوحه یعنی صوت دل انگیز پیمبر

نوحه یعنی بانگ اذان علی اکبر

 

ترنم اشک مخدرات به دامنش نشسته است

ز خشکی لب های تشنه اش دل حسین شکسته است

 

آه یا حسین مظلوم آه یا حسین مظلوم آه یا حسین مظلوم

 

نوحه یعنی شیون زنجیر عزادار

نوحه یعنی زمزمه ی مردم بازار

 

به پرچم و بیرق علی الدوام درود ما سلام ما

به نوحه خوانان غریبه ی محله ها سلام ما

 

بارالها خم شدم از داغ جوانم

من چگونه تا حرم او را برسانم

 

هر طرف صحرا ز جسم او شقایقی شکفته است

در دل خاک و خون عزیز من چه عاشقانه خفته است

 

آه یا حسین مظلوم آه یا حسین مظلوم آه یا حسین مظلوم

در دل خاک و خون عزیز من چه عاشقانه خفته استمطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش