نوحه یعنی شیون زنجیر عزادار

نوحه یعنی زمزمه مردم بازار

 

به پرچم و بیرق علی الدوام درود ما سلام ما

به نوحه خوانان غریبه محله ها سلام ما


نوحه یعنی گریه به تنهایی ارباب 

نوحه یعنی سجده طولانی اصحاب 

 

صدای یارب یارب از حرم به آسمان

به آسمان رسیده است


شبیه این یاران با وفا 

کسی به خود ندیده است 

 

آه یا حسین مظلوم 

آه یا حسین مظلوم


نوحه یعنی شیون زنجیر عزادار

نوحه یعنی زمزمه مردم بازار

 

به پرچم و بیرق علی الدوام درود ما سلام ما

به نوحه خوانان غریبه محله ها سلام ما


ای برادر خیمه شده گرم عبادت 

می تراود از لب تو شعر شهادت 

 

پس از نماز ظهر چه می شود

به خواهرت بگو حسین 

 

غروب عاشورا چه می شود 

به دخترت بگو حسین 

 

آه یا حسین مظلوم

 آه یا حسین مظلوممطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش