الیوم یوم العزا ، یا حجة الله

تو را می طلبد ، خون ثارالله

روز عاشوراست

کربلا غوغاست

یا صاحب الزمان ، آجرک الله

مظلومیت دین ، روشن چون روز است

جدایی از ولی ، خانمانسوز است

حقها خورده شد

سرها بُرده شد

اما خون بر شمشیر ، قطعاً پیروز است

یک سو به سر زنان ، خواهر رسیده

یک سو مویه کُنان ، مادر رسیده

عالم آشوب است

تنگ غروب است

وقت بریدنِ ، حنجر رسیدهمطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش