تو شهر غم ها موندم

دوباره تنها موندم

همه رفیقام رفتن

منم که باز جا موندم

ای کشته ی دور از وطن

دور از وطن جا موندم

ای تشنه ی صد پاره تن

ای بی کفن جا موندم

گناه این دل من چیه که جوری شده

همه میان حرم و کار من فقط صبوری شده

منم باید برم به مدد امام رضا

پیاده از نجف تا به دیار عاشقا

به وعده گاه عشق تا برسم به کربلا

سقای دشت کربلا ای با وفا جا موندم

سردار دست از تن جدا ای با وفا جا موندم

منم باید برم به مدد امام رضا

پیاده از نجف تا به دیار عاشقا

به وعده گاه عشق تا برسم به کربلا

کاش سمت حرمت باز شود پنجره ها

باز از دوریت افتاده به کارم گله ها

باز هم در به در شب شدم ای نورسلام

باز هم زائرتان نیستم از دور سلاممطالب مرتبط