دل من تنگه برا شلوغیِ حرم

برسم دم غروب ورودیه حرم

/اشک چشمام اذن دخول باشه

/مادرت بهم بگه قبول باشه

 

قبول باشه

پا پیاده این همه راه اومدی

قبول باشه

برای حسین من سینه زدی

قبول باشه

 

قبول باشه

خیر ببینی از جوونیت پسرم

قبول باشه

اومدی خالی نشه دور و برم

قبول باشه

 

لا عشق الا حسین

محیای محیا حسین

 

--

یه سلام بهت بدم دم میدون مشک

زیر لب ازت بخوام با چشم پرِ اشک

نوکریم باشه علی الدوام آقا

اومدم بهت بدم سلام آقا

 

سلام آقا

دل من برات یه ذره شده بود

دل تنگم

برات کربلات یه ذره شده بود

سلام آقا

 

سلام آقا

دوریه کربلا من رو می کشه

سلام آقا

دل من فقط به این حرم خوشه

سلام آقا

 

لا عشق الا حسین

محیای محیا حسین

 

--

برسم کنار خیمه گاه خواهرت

با پای پر آبله شبیه دخترت

شب جمعه و دم اذون باشه

مادرت فاطمه روضه خون باشه

 

آهای مردم

پسرم رو لبِ تشنه کشتنش

آهای مردم

دست به دست می چرخید پیرهنش

 

حسین من

ذوالجناح اومده سمت خیمه ها

حسین من

تن تو می مونه روی بوریا

 

لا عشق الا حسین

محیای محیا حسینمطالب مرتبط

مدح
مدح

یک شنبه, 15 تیر 1399

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش