آقا جون سر از منو سروری از تو

آقا جون اشاره از تو و سر از من

برای آقا شدن کی بهتر از تو

برای فدا شدن کی بهتر از من

یادمه بی صدا اشک میریخت و میخوند

مادرم توی لالایی هاش همیشه

که الهی فدای امام رضا شی

که برات هیشکی امام رضا نمیشه

حرفای نگفتمو اومدم اینجا بگم

اومدم که دردمو به امام رضا بگم

یـا امام رضا مـدد … یا امام رضا مـدد

 یا امام رضا تمام سینه ما شده مُلک تحت حاکمیت تو

تو شناسنامه ایرانی نوشته که تو سلطانی و ما رعیت تو

این منم که مثل تو کسی نداره در خونه تو مثل من زیاده

میدونی یه دریایی تو زندگیمه که دواش رد شدن از باب الجواده

جای دیگه سفره دل من پهن نمیشه

واسه من حتی بهشت مثل این صحن نمیشه

یا امـام رضا مـدد … یا امـام رضا مـدد
مطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش