آرومه دلم از هر غم رها

وقتی که میگن بی بی جان سلام

فهمیده اینو هر کس اومده 

این گنبد چقدر مثل مشهده 

باور کن باید به اینجا دل بست

آخه این جا زینب هست 

اینجا زهرا هست 

وقتی میام حرم بانو

تو خونه ی خدا هستم 

حس میکنم ...مطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش