جز او کسی لیاقت حیدر شدن نداشت

شایستگی فاتح خیبر شدن نداشت

 

دُرّ نجف اگر به علی منتسب نبود

باور کنید ارزش گوهر شدن نداشت

 

تردید نیست گنبد حیدر اگر نبود

اصلا دلی هوای کبوتر شدن نداشت

 

چون روز روشن است، که جز مرتضی کسی

با احمد افتخار برادر شدن نداشت

 

با اذن فاطمه ست اگر "حیدری" شدیم

ورنه کسی اجازه ی نوکر شدن نداشت

 

فریادهای "أَيْنَ تَفِرّوا" گواه بود

با او کسی توان برابر شدن نداشت

 

حیدر شدن که جای خودش؛ در مقام قرب

حتی کسی لیاقت قنبر شدن نداشتمطالب مرتبط

یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش