با روضه هات خونه خرابم عباس

من داغ دار مشک آبم عباس 

شرمنده ی روی ربابم عباس 

در عذابم عباس  

شنیدم بدون دست افتادی 

تشنه لب جون دادی  

تیر به  چشم تو نشست افتادی

تشنه لب افتادیمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش