زمان ز لحظه‌ها ترانه دارد

زمین شکوه بی‌کرانه دارد

دل از توحید ناب آکنده است

خدا مهمان قلب بنده است

جهان تحت الکسا پاینده است

پی تسبیح تو جهان پر نفحه شد

کتاب وصف گل هزاران صفحه شد

تبسم کن تبسم‌های تو جان پرور است

که نامت روح و ریحان دل پیغمبر است

یا مولاتی یا زهرا

 

سلام صفای اشهد اذان‌ها

سلام دعای اهل آسمان‌ها

بهاری در چمن دامن کشان

امید از چشمه جانت روان

تویی بال دعا تا آسمان

به باغ نافله گل باور شکفت

که چشمت تا سحر به شوق حق نخفت

دعا کردی برای ما چه از این بهتر است

که حقا هر چه داریم از دعای مادر است

یا مولاتی یا زهرا

 

قسم به قلب از صفا پر تو

قسم به وصله‌های چادر تو

که چادر افتخار هر زن است

نشانی از وقار هر زن است

نماد اقتدار هر زن است

اگر برپا کند منافق صد مصاف

نمیرد این حجاب نمیرد این عفاف

زن و مرد مسلمان عاشق این کشور است

پی راه شهیدان و مطیع رهبر است

یا مولاتی یا زهرا

 

صفا به چلچراغ ندبه تو

وفا به کوچه باغ خطبه تو

تلاطم در نهاد کوثر است

خروش تو حماسه پرور است

که زینب دختر این مادر است

جهان با شور تو حسینی می‌شود

همیشه پیرو خمینی می‌شود

چرا دلها نباشد محو و مست مهدی ات

که این پرچم رسد آخر به دست مهدی ات

یا مولاتی یا زهرا

 

شرف از اوج ما چکامه دارد

هلا مقاومت ادامه دارد

رسیده مرگ اسرائیل شر

افول آمریکا شد جلوه گر

شده آل سعود آواره تر

همه از برکت شهیدان تو بود

به روح قاسم سلیمانی درود

پی ایجاد ایران قوی دارم شتاب

تن و جانم فدای رهبر و این انقلاب

یا مولاتی یا زهرامطالب مرتبط