افتاده بر پایش قلم‌هایی که قادر نیست

یعنی که از زهرا نوشتن کار شاعر نیست

 

باید یکی همواره از ما بهتران گوید

روح‌القدس باید خودش از عمقِ جان گوید

 

باید بگوید نور در اُوزان نمی‌گنجد

در شعر شاعر روحِ الرحمن نمی‌گنجد

 

خیر کثیر حضرت داور تولد یافت

مجموعه پیغمبر و حیدر تولد یافت

 

 ناموس حق گهواره جنبانش ملک باشد

 تنها فدک نه سهم الارثش نُه فلک باشد

 

هفت آسمان را هم بگردی مثلِ زهرا نیست

معراج رفته تازه می‌فهمد که زهرا کیست

 

روح عفاف است و حجاب ارثیه زهراست

الگوی مادرهای ما صدیقه کبری‌ست

 

ما را به راه راست دعوت می‌کند زهرا

با فعل و تقریرش هدایت می‌کند زهرا

 

محتاج زهراییم در معبر گشایی‌ها

هستند زیر منت او کربالایی‌ها

 

مدیون زهرا بود هر نسلی حسینی بود

 اندیشه زهرا در افکارِ خمینی بود

 

تصویر ما از فاطمه تعریف قرآنی‌ست

شاگرد درس مکتبش قاسم سلیمانی‌ست

 

رزمنده‌ها را نهضت زهرا به خط کرده

زهرا سلیمانیِ ما را تربیت کرده

 

ارزش ندارد جان اگر نذر ولایت نیست

 پایان راه فاطمیون جز شهادت نیست

 

باید شناسایی کنیم اهداف دشمن را

باید بشارت داد فرداهای روشن را

 

سیدعلی مان فتح خیبر می‌کند فردا

فرزند حیدر کار حیدر می‌کند فردا

 

پشت سر او لشکر حق راه می‌افتد

«حیفا» به چنگ تیز حزب اهلل می‌افتد

 

فردا همه راهی قدس از سمت لبنانیم

در مسجداالقصی نماز شکر می‌خوانیم

 

راهی برای عده‌ای یاغی نمی‌ماند

نامی از اسرائیل هم باقی نمی‌ماند

 

بیرون کنیم از منطقه غیر از محارم را

قطعاً بگیریم انتقام حاج قاسم را 

 

فردا که شوق هر فلسطینی تماشایی‌ست

بیت المقدس تا مدینه راهپیمایی‌ست

 

دنیا به کام مهدی موعود خواهد شد

صبح فرج وهابیت نابود خواهد شدمطالب مرتبط