ای دنیا شاهدم حسین 

ای دنیا حجتم حسن

این یعنی میرسه یه مرد

تا معراج از دامن زن 

زن اعجاز دنیاست

زن ام ابیهاست

زن یعنی کسی که 

مرد مردونه پشت مولاست

به چادرش قسم 

سرپناهه برامون

حجاب مادرم مادرت مادرامون

چادر زهرا یعنی 

خیمه ی زینب پرور 

مرحبا بر این مادر 

مرحبا بر آن دختر 
مطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش