ای کوثر پیمبر 

یا حضرت جلیله

ایل و تبارت از نور 

ای مادر قبیله 

گفته خدای شما 

به احمد مرتضی 

در وصف تو مادرا

لولا خلقتکما

ای مادر 

قسم به بچه های تو

ای مادر 

دو عالمه برای تو

ای مادر 

بهشت زیر پای تو

نور هل اتایی

تو مثل آفتابی 

همسایه ی خدا 

کفو ابوترابی 
مطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش